Levensverzekering

Een levensverzekering wordt steeds vaker afgesloten en geeft u of uw nabestaanden meer zekerheid voor de toekomst. Het kan veel zorgen wegnemen en geeft u vaak meer financiële zekerheid. Zo zijn er speciale verzekeringen die uitgekeerd worden bij overlijden maar ook verzekeringen waar u al voor overlijden gebruik van kunt maken. Maar waarom zou u een levensverzekering afsluiten? En wat is het verschil met de diverse soorten? Wij vertellen u er graag meer over in dit artikel of een persoonlijk adviesgesprek. Deze kunt u kosteloos aanvragen via het contactformulier.

Inhoudsopgave ‘Levensverzekering’

Waarom een levensverzekering afsluiten?

Veel mensen vragen zich af waarom zij een levensverzekering af zouden moeten sluiten. Wij zetten graag een aantal redenen voor u op een rijtje:

– Financiële zekerheid
Iedereen loopt financiële risico’s denk bijvoorbeeld aan een plotseling overlijden of onverwachte kosten die u maakt. Voor dat soort financiële risico’s kan een levensverzekering uitkomst bieden.

– Aflossing van uw hypotheek
Een hypotheek moet op een gegeven moment afgelost worden. Met een levensverzekering heeft u zekerheid dat u op de einddatum van de hypotheek de schuld geheel of voor een deel kunt aflossen.

– Uw nabestaanden goed achterlaten
Bij een overlijden ontstaat er vaak voor de nabestaanden een financieel gat door onder andere een inkomstenbron die wegvalt . Een levensverzekering kan ervoor zorgen dat dit gat kleiner wordt of zelfs helemaal gedicht zodat uw nabestaanden iets minder zorgen hebben.

– Sparen voor toekomstige lasten
Een levensverzekering kan ook prima gebruikt worden om te sparen voor toekomstige lasten die u of uw nabestaanden kunnen hebben. Denk bijvoorbeeld aan kinderen die in de toekomst willen gaan studeren of andere uitgaven die u in de toekomst denkt te krijgen.

– Pensioen:
Veel mensen sluiten een levensverzekering af om tijdens hun oude dag volop te genieten. Zo heeft u altijd een buffer achter de hand voor als uw pensioen tegenvalt.

Welke soorten levensverzekeringen zijn er?

Er zijn diverse soorten levensverzekeringen die op verschillende manieren en soorten in te delen zijn. Zo kan er gekeken worden naar het moment van uitkering, soort uitkering en de mate van zekerheid.

Wanneer wordt er uitgekeerd?

Wanneer we gaan kijken naar het moment van uitkering dan zijn er 4 soorten levensverzekeringen te onderscheiden. De ene verzekering keert pas uit bij overlijden een ander doet dit op een vaste datum en er zijn ook verzekeringen die het verspreid doen.

Spaarverzekering

Bij een spaarverzekering keert de verzekering uit op een afgesproken datum. Voorwaarde hierbij is dat de verzekerde nog in leven is. Indien de verzekerde eerder komt te overlijden dan vervalt deze levensverzekering en volgt er geen uitkering.

Overlijdensrisicoverzekering

Bij een overlijdensrisicoverzekering wordt er uitgekeerd als de verzekerde overlijdt voor de einddatum van de verzekering. Een overlijdensrisicoverzekering met data wordt ook wel de tijdelijke overlijdensrisicoverzekering genoemd. Ook is er een variant waarbij u levenslang verzekerd bent, dit heet de levenslange overlijdens risico verzekering deze keert ook uit bij overlijden.

Gemengde verzekering

Bij de gemengde levensverzekering heeft u een combinatie van de spaar en overlijdensrisicoverzekering. Bij deze verzekering wordt er altijd uitgekeerd. Vaak is deze uitkering op de einddatum indien de verzekerde dan in leven is. Overlijdt de verzekerde voor de einddatum dan keert de verzekering op dat moment uit. Heeft u een goede gemengde verzekering dan is het verzekerde bedrag bij in leven zijn op einddatum gelijk aan die van het verzekerde bedrag bij overlijden voor de einddatum. Soms zit hier wel een verschil in dit kunt u terug vinden in de voorwaarden van uw levensverzekering.

Verzekering met een vaste termijn

Bij deze levensverzekering spreekt u vooraf een vastgestelde termijn af. Als deze termijn is verstrekken wordt er uitbetaald. Ook als de verzekerde overleden is wordt er uitbetaald op de afgesproken datum. Wanneer de verzekerde overleden is er geen premie meer verschuldigd. De verzekeraar spaart dan verder en keert het afgesproken bedrag  uit op de einddatum die genoteerd staat in de polis. Een voorbeeld van een verzekering met vaste termijn is de studieverzekering.

Twee soorten uitkeringen

Levensverzekeringen zijn in te delen naar de soort uitkering. Er zijn dan twee soorten verzekeringen:

Kapitaalverzekering
Dit is een levensverzekering waarbij men een bedrag ineens uitkeert. Voorbeelden hiervan zijn: een begrafenisverzekering of een lijfrente kapitaalverzekering.

Renteverzekering
Bij een renteverzekering wordt er periodiek een bedrag uitgekeerd, meestal per maand of jaar. Voorbeelden zijn: lijfrente verzekering en een gouden handdruk verrekening.

Zekerheid

Een ander onderdeel waar een levensverzekering in verdeeld kan worden is de mate van zekerheid. Hierin zijn ook weer 2 levensverzekeringen te onderscheiden:

-Traditionele verzekering
Hierbij vergoedt de verzekeraar een vaste rente over de ingelegde premies. Deze rentes staan in de meeste gevallen de gehele looptijd vast. Tijdens het afsluiten spreekt u af welk bedrag er wordt uitgekeerd. Dat bedrag kan ook nooit lager worden. Wel is er een mogelijkheid dat dit bedrag hoger wordt indien de verzekeraar de winst verdeeld, deze winstdelingen staan niet vast.

– Beleggingsverzekering
Bij deze levensverzekering worden de ingelegde premies belegd in diverse beleggingsfondsen. U kunt meestal zelf bepalen in welke fondsen er wordt belegd. Beleggen brengt wel risico met zich mee doordat de uitkering afhankelijk is van de waarde van onderliggende beleggingen. U weet dus nooit hoe hoog de uitkering zal zijn. Deze worden vaak gezien als woekerpolis en moeten snel ontwoekert worden door één van onze adviseur. Wacht daar geen seconde! Schrijf je direct in voor een gratis gesprek.

Extra verzekering

Wanneer u een levensverzekering afsluit, kunt u kiezen voor aanvullende verzekeringen die u net wat meer zekerheid geven. Of dit voor u van belang is kunt u samen met een adviseur overleggen. Een aantal voorbeelden van deze verzekeringen zijn:

– Verzekeren bij arbeidsongeschiktheid
Indien u een levensverzekering heeft waarvoor u een periodieke premie betaald kunt u zich meestal laten verzekeren voor als u arbeidsongeschikt wordt. Indien u arbeidsongeschikt wordt neemt de verzekeraar de premiebetaling geheel of gedeeltelijk over totdat u weer arbeidsgeschikt bent.

– Arbeidsongeschiktheidsrente
Bij deze aanvullende verzekering ontvangt u per maand of jaar een bedrag als u arbeidsongeschikt bent geworden.

– Verzorgers clausule
U kunt een verzorges clausule op de polis laten plaatsen, hierbij neemt de verzekeraar de premiebetaling over indien de verzekerde overlijdt.

– Indexatieclausule
Bij veel verzekeringen is het ook mogelijk om een indexatieclausule op de polis te laten zetten. Hiermee wordt het bedrag wat u hebt laten verzekeren, en de premie die daar bij hoort steeds automatisch verhoogd op een vooraf afgesproken datum. Deze verhoging is meestal gekoppeld aan de consumentenprijsindexcijfers.

Verzekeren of banksparen

Sinds 2008 mogen naast levensverzekeraars ook banken producten aanbieden waarmee u op een vriendelijke manier vermogen op kunt bouwen. Bij banksparen en een levensverzekering zitten veel overeenkomsten, toch zijn er ook belangrijke verschillen.

Zekerheid
Bij een levensverzekering bent u verzekerd van een afgesproken uitkering, het verzekerde bedrag. Een bankspaarproduct is echter te vergelijken met een bankrekening waarbij er geen verzekerd bedrag is. De uitkering is gelijk aan het spaarsaldo en bied dus geen vast bedrag.

Lang leven risico
Bij een levensverzekering kunt u een uitkering verzekeren die levenslang duurt. U bent dan verzekerd van een vast bedrag per maand wat u uw hele leven ontvangt. Een bankspaarproduct keert echter uit totdat er geen spaarsaldo meer op de rekening staat. Als u langer leeft en uw spaarsaldo is op, ontvangt u geen betalingen meer.

Risico van overlijden
Bij een levensverzekering is het mogelijk het risico van overlijden af te dekken. Terwijl een bankspaarproduct geen verzekerde dekking kent bij overlijden, u bent dus afhankelijk van het spaarsaldo wat u op het moment van overlijden heeft. Dit kan nadelig zijn als u net start met sparen en u overlijdt. Bij een levensverzekering krijgt u in de meeste gevallen uitgekeerd ook als u pas net verzekerd bent.

Successieplanning
Bij een levensverzekering kunt u kiezen aan wie het verzekerde bedrag moet worden uitgekeerd. Hierdoor kan aan successieplanning worden gedaan en in sommige gevallen erf belasting worden voorkomen.  Bij een bankspaarproduct valt uw spaarsaldo in uw nalatenschap. Als u wilt dat een specifiek persoon de uitkering krijgt kunt u dit apart aangeven in een testament.

Arbeidsongeschiktheid
Bij een levensverzekering is het meestal mogelijk u te verzekeren indien u arbeidsongeschikt wordt. Dit is helaas bij een bankspaarproduct niet mogelijk. Hiervoor heeft u dan weer andere verzekeringen nodig.

Waar kunt u een levensverzekering afsluiten?

Levensverzekeringsmaatschappij
Een levensverzekering kunt u afsluiten bij een levensverzekeringsmaatschappij. Deze maatschappijen moeten aan veel eisen voldoen en worden regelmatig gecontroleerd door de Autoriteit Financiële markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). Deze houden toezicht of de verzekeraar zich volgens de wet gedraagt en hoe hun financiële positie is.

Rechtstreeks of via een tussenpersoon
Een verzekeringsmaatschappij kan de producten via diverse kanalen aanbieden. U kunt er voor kiezen om een levensverzekering rechtstreeks af te sluiten of via een tussenpersoon. Bij het afsluiten via een tussenpersoon betaalt u de tussenpersoon voor zijn bemiddeling bij het afsluiten van de verzekering en het leveren van zijn diensten. Wanneer u rechtstreeks de verzekering afsluit worden er kosten voor distributie en eventueel advies vanuit de verzekering gerekend. Het beste kunt u zich onafhankelijk laten informeren door Consumentenprogramma. Maak een afspraak via het contactformulier met één van onze specialisten.

Levensverzekering aanvragen

Er zijn diverse verzekeraars die een levensverzekering aanbieden. Voordat u overgaat tot afsluiten is het van belang u goed te laten adviseren zodat u verzekerd bent van de levensverzekering die bij uw situatie past. Belangrijk hierbij is dat u voor uzelf duidelijk heeft waarvoor u de levensverzekering wilt gebruiken en wanneer u het uitgekeerd zou willen hebben. U kunt het beste uw wensen en vragen op papier zetten om deze vervolgens te bespreken met onze adviseur om samen te komen tot de meest geschikte levensverzekering voor u.