Aflossingsvrije hypotheek 2017-03-24T14:11:08+00:00

Aflossingsvrije hypotheek

Bijna iedereen die een huis wil gaan kopen sluit een lening af, er zijn weinig mensen die dit helemaal zelf kunnen betalen. Een geldlening om een huis te kopen is een hypotheek waarbij het huis als onderpand dient. Er zijn diverse hypotheekvormen en het verschil zit met name in de wijze waarop de aflossing is geregeld. De aflossingsvrije hypotheek is hier één vorm van en wel een hele bijzondere vorm. Dit is namelijk een hypotheekvorm waarbij er helemaal geen aflossing plaatsvindt. De gehele looptijd lost u niets af en binnen de hypotheek bouwt u ook geen vermogen op om aan het eind van de looptijd af te kunnen lossen. Hier zult u dus een andere oplossing voor moeten zoeken. Het beste kunt u een vrijblijvende afspraak aangaan met onze hypotheekadviseur. Hij kan kosteloos een hypotheekberekening voor u maken. Op de eerste afspraak zult u meteen weten op welke manier u de aflossingsvrije hypotheek kunt verbeteren. Enkele andere oplossingen voor deze hypotheekvorm:

 • Door verkoop van uw huis kunt u met de opbrengst de hypotheek aflossen.
 • Los van de hypotheek bouwt u zelf eigen vermogen op waarmee u de hypotheek aflost
 • Bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek kunt u uw oude hypotheek aflossen.

Voor starters is het op dit moment niet meer mogelijk om voor deze hypotheekvorm te kiezen. Starters komen in aanmerking voor die hypotheekvormen die men gedurende de looptijd volledig aflost, bijvoorbeeld: de annuïteitenhypotheek of de lineaire hypotheek. Alleen met deze twee hypotheekvormen kan een starter gebruik maken van de fiscale voordelen van de hypotheekrenteaftrek waarbij wordt afgelost en aan het einde van de looptijd is de gehele hypotheek afgelost. Het gevolg van het feit dat u bij een aflossingsvrije hypotheek niet hoeft af te lossen en/of geen vermogen opbouwt, is dat u op korte termijn de laagste maandlasten betaald. Maar gezien de volledige schuld aan het einde van de looptijd nog helemaal openstaat, betekent het wel dat deze hypotheekvorm ook een risicovolle vorm is! Denk daarom ook goed na over het volgende aandachtspunt wat in de belastingwet staat beschreven: de fiscale renteaftrek van een hypotheek is maximaal voor een periode van 30 jaar. Dit betekent dat indien u niet in staat bent om de hypotheek in 30 jaar af te lossen na de periode van 30 jaar de fiscale aftrekmogelijkheden vervallen en uw netto maandlasten direct behoorlijk gaan stijgen!

Inhoudsopgave ‘Aflossingsvrije hypotheek’

– Wat is een aflossingsvrije hypotheek?
– Aflossen aflossingsvrije hypotheek
– Wanneer?
– Voordelen aflossingsvrije hypotheek
– Nadelen aflossingsvrije hypotheek

Wat is een aflossingsvrije hypotheek?

Een ander aandachtspunt van een aflossingsvrije hypotheek is het risico dat de prijs van een huis kan dalen. Het zou kunnen voorkomen dat een hypotheek die in eerste instantie lager was dan de waarde van uw huis veranderd in een hypotheek die hoger is dan de waarde van uw huis. Uw huis komt dan “ onder water” te staan! (dit kan overigens ook bij andere hypotheekvormen gebeuren) Mede vanwege deze risico’s heeft de overheid besloten om met ingang van 1 januari 2013 aflossingsvrije hypotheken fiscaal niet meer toe te staan voor starters. Kiest u als starter toch voor deze hypotheekvorm dan komt u niet in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek en krijgt u alleen nog maar renteaftrek indien u de hypotheek in 30 jaar volledig en annuïtair aflost. Hebt u besloten om een aflossingsvrije hypotheek af te sluiten, dan adviseren wij u, naast het goed doorlezen van deze site, om de aflossingsvrije hypotheken van de diverse aanbieders goed met elkaar te gaan vergelijken. Let hierbij op de hypotheek met de laagste rentelasten en meest gunstige voorwaarden. Kijk ook naar de boeterente die u eventueel moet betalen en wat u maximaal jaarlijks mag aflossen indien u uw hypotheekschuld wilt verlagen. Over het algemeen is dat jaarlijks 10% boetevrij. Hoe verleidelijk het ook is om alleen naar de laagste maandlasten te kijken. Dat is niet zaligmakend! Kijk goed naar het totale plaatje. Het beste kunt u de aflossingvrije hypotheek oversluiten. Neem eens een kijkje bij alle andere hypotheekvormen of vraag een persoonlijk adviesgesprek bij ons aan.

Aflossen aflossingsvrije hypotheek

Over het algemeen sluit men een hypotheek af voor een periode van 30 jaar. Dat betekent voor een aflossingsvrije hypotheek dat u gedurende 30 jaar dus niets op uw lening aflost maar alleen maandelijks rente betaald. Wanneer de rentevaste periode afloopt kan de rentevoet wijzigen. De rentevaste periode bepaalt u zelf en het meest gebruikelijk is om die voor 10 jaar vast te zetten. Uiteraard kunt u ook voor een variabele hypotheekrente kiezen waardoor afhankelijk van de situatie op dat moment de maandlasten kunnen stijgen of dalen. Voor deze vorm kunt u kiezen wanneer u uw hypotheek oversluit of wanneer u verhuist. U hebt een aflossingsvrije hypotheek maar hoe en wanneer lost u dan af? Want ook bij deze hypotheekvorm wil de geldverstrekker uiteindelijk zijn geld weer terug. Dat kan via een aantal manieren:

 • Uiteraard moet dit aan het einde van de afgesloten looptijd.
 • Bij de verkoop van uw huis en met de opbrengst lost u de hypotheekschuld af.
 • Via een verzekering of beleggingen spaart u zelf voor de aflossing, dit is niet verplicht.
 • Tussentijds, ongeveer jaarlijks 10% van het oorspronkelijke hypotheekbedrag

Het is geen verplichting om uw hypotheek tussentijds af te lossen. Het is gebruikelijk dat een hypotheekverstrekker u drie à zes maanden voor het einde van de looptijd een brief stuurt met daarin beschreven de mogelijkheden waarmee u uw hypotheek kunt aflossen. Dit betekent meestal het advies om uw hypotheek over te sluiten naar een andere vorm of het verlengen van de looptijd. In het meest negatieve geval kan het zelfs voorkomen dat u uw huis moet verkopen, gelukkig komt dit zelden voor.

Wanneer?

Wilt u uw hypotheek online oversluiten of gaat u verhuizen dan kan een aflossingsvrije hypotheek u het volgende bieden: lagere maandlasten! Maandelijks betaalt u alleen de rente en lost u dus niets af. Daardoor profiteert u ook nog eens van het maximale belastingvoordeel. Bedenk vooraf heel goed hoe u de openstaande schuld aan het einde van de looptijd gaat afbetalen. Bijvoorbeeld door zelf te sparen of te beleggen of door de woning tegen het einde van de looptijd te verkopen. Gevolg van de lagere maandlasten kan zijn dat er financiële ruimte overblijft, is om te sparen om deze openstaande schuld af te lossen. Met ingang van 1 januari 2013 is de hypotheekrente op nieuw afgesloten aflossingsvrije hypotheken niet meer aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het gevolg is uiteraard dat deze hypotheekvorm niet meer erg populair is. Het belangrijkste voordeel van deze hypotheekvorm, de aftrekbare hypotheekrente, is komen te vervallen. Zoals al eerder vermeld, voor starters wordt deze vorm niet meer afgesloten. Voor lopende hypotheken van voor 2013 blijft de hypotheekrente aftrekbaar. Vanaf 2011 mag maximaal 50% van de hypotheek aflossingsvrij zijn en de 50% van de hypotheek met uit een andere hypotheekvorm bestaan. Het gunstigste fiscaal gezien is een combinatie met de annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek waarbij u tijdens de looptijd ook volledig aflost. Door de veranderingen in de wetgeving kan het soms gunstiger zijn om wel af te gaan lossen op uw hypotheek, bijvoorbeeld door uw aflossingsvrije hypotheek over te sluiten naar een andere hypotheekvorm. Zo kunt u misschien geld besparen en dit gebruiken voor andere doeleinden, bijvoorbeeld voor een verbouwing of nieuwe inrichting. 

Voordelen aflossingsvrije hypotheek 

Bij een aflossingsvrije hypotheek leent u geld en lost u tijdens de looptijd van de hypotheek niets af. Dit is het grote verschil tussen deze hypotheekvorm en een lineaire hypotheek of de annuïteitenhypotheek. Bij dezen twee vormen lost u gedurende de looptijd van de hypotheek wel af. De aflossingsvrije hypotheek heeft als belangrijkste voordeel dat u maximaal profiteert van de hypotheekrenteaftrek. Nieuwe hypotheken mogen vanaf 1 augustus 2011 alleen nog maar voor maximaal 50% uit deze vorm bestaan gezien de overheid ons, de consumenten wilde beschermen tegen overcreditering. Het spreekt voor zich dat deze hypotheekvorm dan ook minder aantrekkelijk is geworden. Daarnaast heeft het kabinet Rutte 2 voor bestaande gevallen de hypotheekrenteaftrek beperkt, betekent dat ook het grote voordeel van de volledige hypotheekaftrek is vervallen. Een ander voordeel van de aflossingsvrije hypotheek is dat u alleen hypotheekrente betaalt en geen aflossing. Uw maandlasten zijn bij deze hypotheek het laagste van alle hypotheekvormen. U houdt meer geld over voor andere zaken. U kan/mag wel eerder aflossen (is niet verplicht) en heeft daardoor met deze hypotheek veel flexibiliteit. Een ander voordeel van deze hypotheekvorm is dat u niet verplicht bent om aan vermogensopbouw te doen om de hypotheek af te lossen. Dat is bijvoorbeeld bij een spaarhypotheek, de hybride hypotheek of een beleggingshypotheek wel het geval.U hebt sinds 2001 recht op maximaal dertig jaar hypotheekrenteaftrek. Het belangrijkste voordeel van de aflossingsvrije hypotheek vervalt dus na die periode. Toch kan het nog steeds interessant zijn om deze hypotheekvorm aan te houden. Omdat u geen aflossing betaalt, heeft u nog steeds verhoudingsgewijs lagere maandlasten ten opzichte van hypotheken waarbij u wel moet aflossen. U betaalt dan dus alleen maar rente over het volledige hypotheekbedrag.

Nadelen aflossingsvrije hypotheek 

 • De volledige hypotheekschuld zal aan einde van de looptijd volledig openstaan;
 • Voor 50 procent van de woningwaarde is maximaal een hypotheek te financieren;
 • De netto lasten zullen op de pensioenleeftijd stijgen vanwege een lagere belastingaftrek;
 • Vaak kan de aflossingsvrije hypotheek niet worden omgezet vanwege de volledige hypotheeklening. Deze wordt gedurende een aan het einde van de looptijd niet afgelost. Er zal dus een heel erg groot probleem ontstaan. Dit kan voorkomen worden! In veel gevallen zal de maanlast hiervoor niet eens stijgen. Dat komt omdat de hypotheekrente op dit moment uitermate laag staat. Maak hier dan ook zo spoedig mogelijk gebruik van. Het bezitten van een aflossingsvrije hypotheek is een echte afrader!